ข้อมูลสำหรับนายหน้า

Seed Property

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

กรุณากรอกข้อมูลของคุณที่ฟอร์มด้านล่าง จากนั้นระบบตอบกลับอัตโนมัติจะทำการส่งรายละเอียดที่จำเป็นและลิงก์สำหรับดาว์นโหลดไฟล์เอกสารไปให้ทางอีเมลของคุณได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มด้านล่าง

โดยข้อมูลที่คุณจะได้รับมีดังนี้…

 • เอกสารสรุปข้อมูลที่ดิน
 • สำเนาฉโนดที่ดิน
 • สำเนา ทด14
 • สัญญาแต่งตั้งนายหน้า
 • ช่องทางการติดต่อสำหรับนายหน้า
Realtor Form
 • หน้าที่ของนายหน้ามีอะไรบ้าง

  หน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ขาย

  1. ประกาศขายทรัพย์สินในช่องทางที่เหมาะสม
  2. กรอกข้อมูลและรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  3. จัดการนัดหมายและนำผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมทรัพย์สิน
  4. จัดการนัดหมายเพื่อปิดการขายระหว่างผู้สนใจและเจ้าของทรัพย์สิน
  5. ดำเนินการธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

  หน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ซื้อ

  1. ค้นหาและแนะนำทรัพย์สินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  2. ประสานงานกับผู้ขายทรัพย์สินที่ลูกค้าสนใจ
  3. ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
  4. วางแผนและนัดเจอกับผู้ขายเพื่อชมทรัพย์สิน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการซื้อ
 • รายละเอียดค่านายหน้าเป็นอย่างไร

  นายหน้าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3% จากราคาขายที่กำหนดไว้ โดยจะได้รับทันทีหลังจากเสร็จขั้นตอนการโอนกรรมสิทธ์ที่สำนักงานที่ดิน

 • รายละเอียดที่สำคัญของสัญญามีอะไรบ้าง

  สาระสำคัญของสัญญามีดังนี้

  • สัญญาที่ใช้จะต้องเป็นแบบเปิดเท่านั้น
  • สามารถใช้สัญญาของทางเราหรือของตัวเองก็ได้ โดยอาจมีการพิจรณาเงื่อนไขต่างๆอีกครั้ง
  • เงื่อนไขบนสัญญาของเราบางหัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้
  • หากไม่สะดวกทำสัญญาแต่ต้องการจะเป็นนายหน้าก็สามารถทำได้
 • นายหน้าสามารถใช้ช่องทางใดได้บ้าง

  ช่องทางออนไลน์

  • เว็บไซต์ของตัวเองและของผู้อื่น
  • โซเชียลมีเดีย
  • ข้อความ
  • อีเมล

  ช่องทางออฟไลน์

  • สื่อสิ่งพิมพ์
  • ป้าย
   • สามารถติดรอบบริเวณที่ดินได้เท่านั้น
  • การบอกต่อ